OM OSS

Åren 2011-2012 träffades fyra personer under olika omständigheter. Alla var på olika platser i livet men det var en sak de hade gemensamt – en vilja och önskan om att komma närmre Gud. 

Francis Anene kom som missionär till Sverige från Nigeria då han upplevde Guds kall. Med ingen kännedom om varken landet eller någon vetskap om hur, vad när åkte han hit och stötte ganska omgående ihop med Omid Seppänen.

Charles & Patrik Haddad lärde känna Omid och kort efter det möttes de alla ofta för bibelläsning, bön och vanligt häng.

Ett stort andligt behov bland vänner och vänners bekanta uppmärksammades och hemmet öppnades snart upp för bön, lovsång och gemenskap och många olika människor möttes upp några dagar i veckan för att söka Gud tillsammans. För egna behov men också för vårt lands skull.

JESUS I CENTRUM

Under hela den tiden hade det funnits en känsla av kall från Gud in i en specifik tjänst för Sverige och för människorna runt omkring. Ett andligt och praktiskt arbete hade börjat.

Snart anordnades nätverksmiddagar, bönesamlingar och lite vad som helst egentligen, med fokus på att komma Gud närmre och agera som en bro mellan människor: ledare och arbetare i Guds kyrka.

Förståelsen för hur viktigt det var med enhet bland oss och att lyssna och följa Guds röst har varit en central del i varje steg framåt. 

Vi vet att Gud älskar Sverige och alla människor här. Vi tror att Gud kan nå varenda person med sin kärlek och kraft, var dem än är. Vi vill förmedla hopp och tro om att Sverige som nation, kan vända om till Gud. 

Bön

Vi tror på kraften i att leva i bön. Vi tror att Gud hör oss när vi ber i Jesu namn och att vi har tillgång till allt som vi och denna värld behöver genom gemenskap med Gud!

Bön kan självklart se ut på många olika sätt beroende på vem man är, var man är och hur man är.

Enhet

Att vara ”ett”, eller en enhet betyder inte att vi måste se ut på samma sätt, prata likadant eller ens bo i samma område. Tron på Jesus Kristus är vår grund och det mest centrala. 

Vi tror att Guds längtan är att vi går i total kärlek och kraft, att vi hjälper de fattiga och utsatta. 

Gemenskap

Att komma samman i bön, lovsång, gemenskap, fika, ja i princip vad som helst är nyttigt och viktigt för oss. När vi inte längre vill umgås med våra bröder och systrar kan vi gå miste om mycket som Gud vill ge.

Gud har lagt ner gåvor i varje människa och kan använda vem som helst för att förmedla en välsignelse. 

 

KontaktA OSS

info@fireofgod.se eller via formuläret här bredvid. Vi ser fram emot att höra från er!

Namn *

Epost *

Meddelande

Skriv upp mig på nyhetsbrevet!

Kontrollfråga!