Tag Archives: Omständigheter

Låt inte rädsla stoppa dig | Charles Haddad

Många gånger i våra liv kan omständigheterna vara överväldigande negativa och vi är nära att drunkna i vår oro och rädsla. Det är otroligt viktigt att vi förstår hur stor och mäktig vår Gud är. Charles talar här utifrån Domarboken 7, om hur en man som trodde Gud, besegrade mer än 120.000 soldater med en […]